Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0147_037
1941, Moospinte, Szwajcaria.
Internowany żołnierz 2. Dywizji Strzelców Pieszych pchor. Zygmunt Stankiewicz podczas żniw u szwajcarskiego rolnika. Na zdjęciu ostrzy kosę.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA