Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0152_005
3.05.1946, Lille, Francja.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Fragment pomnika poświęconego ofiarom niemieckim z czasów I wojny światowej. Polscy żołnierze składają hołd.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA