Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0152_009
3.05.1946, Lille, Francja.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dziewczynki w strojach ludowych pozują do zdjęcia z polskimi żołnierzami.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA