Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0152_026
3.05.1946, Lille, Francja.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polscy żołnierze idą w pochodzie niosąc wieniec z biało-czerwoną flagą.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA