Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0002_0001_009
Ok. 19.04.1919, Stawczany, Galicja Wschodnia.
Żołnierze 2 kompanii I Warszawskiego Batalionu Ochotniczego Oddziału Odsieczy Lwowa WP II RP (od kwietnia 1919 r. 19 Pułk Piechoty Odsieczy Lwowa) podczas wiosennej ofensywy na froncie polsko-ukraińskim, w okopach pod wsią Stawczany. 1. z prawej stoi plut. Jerzy Konrad Maciejewski.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA