Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0002_0001_059
Luty 1919, Bartatów k. Lwowa, Galicja Wschodnia.
Żołnierz I Warszawskiego Batalionu Ochotniczego Oddziału Odsieczy Lwowa WP II RP (od kwietnia 1919 r. 19 pp Odsieczy Lwowa) obserwuje w okopach przy stanowisku karabinu maszynowego okolicę pod wsią Bartatów.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA