Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0002_0003_094
Lata 30., Poczajów, woj. wołyńskie, Polska.
Targ. Handlarze rozstawieni wzdłuż drogi i budynków oferują mieszkańcom swoje towary.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA