Zdjęcie

Sygnatura: OK_1109_001_006
1915-1916, Królestwo Polskie.
Batalion 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich pod dowództwem kpt. Andrzeja Galicy. Karta pocztowa wydana nakładem Wiadomości Polskich. Na odwrocie napis: "Serya II, Legiony polskie na ziemiach Królestwa Polskiego, Pułk IV Batalion kap. Galicy" [pisownia oryginalna].
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Kazimierza Pluty-Czachowskiego.