Zdjęcie

Sygnatura: OK_1109_001_007
1914-1918, Królestwo Polskie.
Żołnierze Legionów Polskich na pozycjach. Karta pocztowa wydana nakładem Wiadomości Polskich. Na odwrocie napis: "Serya II, Legiony polskie na ziemiach Królestwa Polskiego, Karabiny maszynowe na pozycyi" [pisownia oryginalna].
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Kazimierza Pluty-Czachowskiego.