Zdjęcie

Sygnatura: OK_1109_001_015
10.09.1916, Villecourt, Francja.
Żołnierze podczas odpoczynku.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Kazimierza Pluty-Czachowskiego.