Zdjęcie

Sygnatura: OK_1109_001_016
Lipiec - grudzień 1917, Szczypiorno k. Kalisza.
Żołnierze I i II Brygady Legionów, internowani w obozie jenieckim po odmowie złożenia przysięgi na wierność Niemcom. Legioniści obsługujący pompę. W prawym dolnym rogu podpis: "Pompuj bracie! (...) będziesz miał doliwki".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Kazimierza Pluty-Czachowskiego.