Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0012_004
7.10.1981, Gdańsk, Polska. Otwarcie
Rozpoczęcie obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność". W ciemnej kurtce przewodniczący związku Lech Wałęsa, 3. z lewej w pierwszym rzędzie Henryk Mażul (osobisty ochroniarz L. Wałęsy).
Fot. Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA