Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0012_005
5-10.09, 26.09-7.10.1981, Gdańsk, Polska.
Na pierwszym planie doradcy NSZZ "Solidarność" Bronisław Geremek (z lewej) i Romuald Kukołowicz (z prawej). W głębi Lech Wałęsa. Zdjęcie wykonane w okresie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność".
Fot. Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA