Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0019_010
Po 13.12.1981, Warszawa, Polska.
Żołnierz na ławce przy koksowniku na ulicy Henryka Rutkowskiego 20 (od listopada 1990 ulica Chmielna).
Fot. Małgorzata Niezabitowska i Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA