Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0019_011
Po 13.12.1981, Warszawa, Polska.
Początek stanu wojennego, milicjanci grzejący się przy koksowniku w pobliżu kina Moskwa przy ulicy Puławskiej 19.
Fot. Małgorzata Niezabitowska i Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA