Zdjęcie

Sygnatura: OK_1124_0001_224
Brak daty, brak miejsca.
Obraz "Apoteoza Piłsudskiego i Rydza".
Fot. NN, kolekcja Cezarego Chlebowskiego, zbiory Ośrodka KARTA