Zdjęcie

Sygnatura: OK_1124_0001_316
Brak daty, brak miejsca.
Janusz Prawdzic-Szlaski ps. "Prawdzic", "Borsuk", uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej, m.in. Komendant Okręgu Nowogródek.
Fot. NN, kolekcja Cezarego Chlebowskiego, zbiory Ośrodka KARTA