Kolekcje

Fotografia z kolekcji Marka Walickiego
1953. Marek Walicki w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Marek Walicki urodził się 9 lutego 1931 roku w Warszawie. W czasie II wojny światowej należał do Szarych Szeregów. Sześć lat później nielegalnie wyjechał do zachodniej Europy. Służył w Polskich Oddziałach Wartowniczych w Niemczech (do maja 1950 r.). Do 1952 pełnił funkcję sekretarza w Centrali Caritasu Polskiego na amerykańską strefę okupacyjną Niemiec z siedzibą w Monachium. Następnie został pracownikiem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W 1955 roku wyjechał do USA. W latach 1960-1976 był redaktorem w nowojorskim oddziale Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Potem związał się z Sekcją Polską Głosu Ameryki w Waszyngtonie, w której objął funkcję zastępcy dyrektora (1982-1993) oraz dyrektora (1993-1994). W 1994 roku przeszedł na emeryturę. Od 2003 roku – z nominacji Jana Nowaka-Jeziorańskiego – jest prezesem Fundacji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich. Marek Walicki był również członkiem zarządu powstałej w 2001 roku Fundacji im. Stefana Korbońskiego w Waszyngtonie i wykonawcą testamentu Zofii Korbońskiej. W 2000 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi a w 2010 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Głos Ameryki jest rozgłośnią należącą do rządu Stanów Zjednoczonych nadającą programy dla zagranicy po angielsku i w kilkunastu innych językach. W latach 1942-2004 radio to nadawało audycje w języku polskim. W latach zimnej wojny programy Głosu Ameryki były zagłuszane przez władze komunistyczne. Rozgłośnia rozpowszechniała informacje polityczne (m.in. reakcje rządu Stanów Zjednoczonych na wydarzenia w Polsce). Przedstawiała Polakom rzeczywistość istniejącą za żelazną kurtyną – życie Polonii i działanie wolnego rynku. Głos Ameryki to także lekcje języka angielskiego, rozrywka, sport, nauka i technika oraz kultura - muzyka, kino, literatura. Oprócz Marka Walickiego z Sekcją Polską Głosu Ameryki związani byli m. in. Zofia Korbońska, Henryk Grynberg, Tadeusz Lipień, Roma Starczewska-Murray, Bogdan Morison.

 

Sygnatura kolekcji: OK_1172