Zdjęcie

Sygnatura: IR_17643_OK_005211_2
1929, Polska.
Nad Niemnem: Wiktor Kostrubiec (żołnierz KOP, zamordowany w Ostaszkowie) wraz z rodziną - żoną Aleksandrą i córkami: Urszulą i Marią.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, Urszula Sztandera