Zdjęcie

Sygnatura: IR_17643_OK_005212_2
1936, Wilno, Polska.
Wiktor Kostrubiec (żołnierz KOP, zamordowany w Ostaszkowie) wraz z rodziną - żoną Aleksandrą i córkami: Urszulą i Wandą.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, Urszula Sztandera