Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_007
15.05.1937, brak miejsca.
Żołnierski obiad, trzeci z prawej siedzi pułkownik Jarosław Okulicz-Kozaryn.
Fot. NN, kolekcja Jarosława Okulicza-Kozaryna, zbiory Ośrodka KARTA