Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_221
Przed 1930, Finlandia (?)
Sztabskapitan W. Uszakow z psem na bojerze.
Fot. Jarosław Okulicz-Kozaryn, zbiory Ośrodka KARTA