Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_035
Kwiecień-maj 1915, Śniadowo.
Pierwszy z lewej siedzi dowódca 1 Armiejskiej eskadry przy XII armii gen. Plewego sztabskapitan W. Uszakow, trzeci z lewej porucznik Jarosław Okulicz-Kozaryn, obok drzewa z prawej sztabskapitan Klembowski.
Fot. NN, kolekcja Jarosława Okulicza-Kozaryna, zbiory Ośrodka KARTA