Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_032
Kwiecień-maj 1915, Śniadowo.
Lotnicy 1 Armiejskiej eskadry przy XII armii gen. Plewego, drugi z prawej leży porucznik Jarosław Okulicz-Kozaryn, trzeci z prawej siedzi sztabskapitan W. Uszakow, dowódca eskadry, czwarty to sztabskapitan Klembowski.
Fot. NN, kolekcja Jarosława Okulicza-Kozaryna, zbiory Ośrodka KARTA