Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_079
1919, brak miejsca.
Widok portu, zdjęcie wykonano w czasie podróży z Honolulu do Władywostoku członków Polskiej Misji Wojskowej, wysłanej przez gen. Hallera do oddziałów polskich na Syberii.
Fot. Jarosław Okulicz-Kozaryn, zbiory Ośrodka KARTA