Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_046
1915, brak miejsca.
Lotnicy rosyjscy, od lewej: porucznik Jarosław Okulicz-Kozaryn, kornet Chomicz, sztabskapitan Klembowski, stoi Katielnikow, praporszczyk hrabia I. Orłow, sztabskapitan W. Uszakow, porucznik Biełow.
Fot. NN, kolekcja Jarosława Okulicza-Kozaryna, zbiory Ośrodka KARTA