Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_044
1915, brak miejsca.
Sztabskapitan W. Uszakow, inżynier konstruktor, dowódca 1 Armiejskiej eskadry przy XII armii gen. Plewego, zmarł w Mitawie w czerwcu 1915 r.
Fot. NN, kolekcja Jarosława Okulicza-Kozaryna, zbiory Ośrodka KARTA