Zdjęcie

Sygnatura: SEKO-32
Lata 70-te, Częstochowa, Polska.
Jarmark Jurajski. Pokaz lepienia garnków z gliny na kole garncarskim.
Fot. Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA