Zdjęcie

Sygnatura: SEKO_046-05
1936-1939, Karpaty
Harcerze Kręgu Starszoharcerskiego im. Franciszka Tomanka ze Lwowa podczas obozu zimowego na Kostrzycy.
Fot. NN, reprodukcja Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA.