Zdjęcie

Sygnatura: SEKO_047-04
9.05.1945 (?), Katowice, Polska.
Wiec na placu Dzierżyńskiego z udziałem gen. Aleksandra Zawadzkiego i biskupa Adamskiego.
Fot. NN, reprodukcja Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA.