Zdjęcie

Sygnatura: SEKO_068-06
1.05.1968, Katowice, Polska.
Przedstawiciele władz wojewódzkiech w pochodzie pierwszomajowym, trzeci od prawej idzie Jerzy Ziętek, za nim Edward Gierek i Zdzisław Grudzień.
Fot. Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA