Zdjęcie

Sygnatura: SEKO_117-01
15.07.1974, Katowice, Polska.
XXX-lecie PRL. Spotkanie z I Sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem, z tyłu stoją: Zdzisław Grudzień (z lewej) i Jerzy Ziętek (z prawej). W tle hasło: "XXX. PZPR jednoczy wszystkie patriotyczne siły narodu w wielkim dziele socjalistycznego rozwoju Polski".
Fot. Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA