Zdjęcie

Sygnatura: SEKO_117-03
15.07.1974, Katowice, Polska.
XXX-lecie PRL. Spotkanie górników z I Sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem.
Fot. Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA