Zdjęcie

Sygnatura: SEKO_132-28
22.07.1974, Katowice, Polska.
Uroczyste obchody XXX-lecia PRL, delegacja górników i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR - Zdzisław Grudzień z prezentem dla Leonida Breżniewa - obrazem przedstawiającym moskiewski Plac Czerwony.
Fot. Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA