Zdjęcie

Sygnatura: SEKO_132-34
22.07.1974, Katowice, Polska.
Obchody XXX-lecia PRL, pożegnanie radzieckiej delegacji, w środku z bukietem goździków stoi Leonid Breżniew, z prawej Edward Gierek, z lewej Zdzisław Grudzień.
Fot. Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA