Zdjęcie

Sygnatura: OK_003095
1937, Pińsk, woj. poleskie, Polska.
Statki Floty Pińskiej w porcie.
Fot. Władysław Nadwornik, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Wiesław Pakosik-Pakosz