Kolekcje


 

Fotografia z kolekcji Janiny Bojarskiej
Lato 1917, Achtyrka, Charkowska gubernia, Ukraina, Rosja. Młoda dziewczyna z krową na podwórku. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcja 83 fotografii dotyczy miasteczka na Kresach Wschodnich - Wołkowyska na początku XX wieku pod zaborem rosyjskim, a także w okresie międzywojennym II RP. Przedstawiają architekturę miasta, jego wygląd przed wybuchem I wojny światowej oraz portrety mieszkańców. Kilka fotografii w zbiorze pochodzi z 1917 roku z Achtyrki w guberni charkowskiej, na Ukrainie w Cesarstwie Rosyjskim.