Zdjęcie

Sygnatura: OK_013887
1903, Wołkowysk, Cesarstwo Rosyjskie.
Pani Marcinkiewiczowa z wnukami Janem i Julianem Machwitzami.
Fot. J.Miller, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Janina Bojarska