Zdjęcie

Sygnatura: OK_015740
11.06(?).1941, Tockoje, ZSRR.
Żołnierze polscy w punkcie mobilizacujnym, apel.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Stanisława Jankowskiego udostępnił Piotr Jankowski