Kolekcje

Fotografia z kolekcji Piotra Jankowskiego
14.04.1942, Ahwaz, Persja, Iran. Polscy żołnierze bawiący się z niedźwiadkiem. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcja zdjęć dotyczy losów wojennych żołnierza Stanisława Jankowskiego, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a następnie Armii Andersa. Fotografie dokumentują kolejne etapy formowania się wojska polskiego w ZSRR, jego szlak bojowy przez Palestynę, Irak aż do Włoch, a także życie codzienne Stanisława Jankowskiego i innych żołnierzy w obozie wojskowym.