Zdjęcie

Sygnatura: OK_015743
07.04.1942, Tagaran (Teheran?), Persja (Iran)..
Żołnierze 19 pułku piechoty maszerują na dworzec.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Stanisława Jankowskiego udostępnił Piotr Jankowski