Zdjęcie

Sygnatura: OK_1600_0148_0001
1958, Warszawa, Polska.
Pałac Kultury i Nauki od strony północnej.
Fot. Bogdan Łopieński, zbiory Ośrodka KARTA