Zdjęcie

Sygnatura: OK_025718
1915, Serbia.
Obozowisko leśne żołnierzy armii austriackiej w czasie I wojny światowej.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033], przekazał Piotr Balcer