Zdjęcie

Sygnatura: FMW_0001_0026_028
Kwiecień 1989, Gdańsk, Polska.
Manifestacja w związku z rocznicą zbrodni katyńskiej. Członkowie Federacji Młodzieży Walczącej z transparentem, 1. z prawej Andrzej Duffek.
Fot. NN, Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej, zbiory Ośrodka KARTA