Zdjęcie

Sygnatura: FMW_0001_0026_029
Kwiecień 1989, Gdańsk, Polska.
Manifestacja w związku z rocznicą zbrodni katyńskiej. Członkowie Federacji Młodzieży Walczącej z transparentem, 5. z prawej Robert Licbarski, 6. z prawej Piotr Wysokiński, 10. z prawej Krzysztof Knap.
Fot. NN, Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej, zbiory Ośrodka KARTA