Zdjęcie

Sygnatura: OK_1700_0001_0039_023
20.07.1985, Warszawa, Polska.
Baner propagandowy przy pomniku Poległym w Służbie i Obronie Polski Ludowej (tzw. "pomnik utrwalaczy") na Placu Żelaznej Bramy.
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA