Zdjęcie

Sygnatura: OK_1700_0001_0039_024
20.07.1985, Warszawa, Polska.
Pomnik Poległym w Służbie i Obronie Polski Ludowej (tzw. "pomnik utrwalaczy") na Placu Żelaznej Bramy. Pomnik został zdemontowany w 1991 roku.
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA