Zdjęcie

Sygnatura: OK_1700_0003_0007_113
17-18.06.1983, Warszawa, Polska.
Druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dniach 16-23 czerwca 1983 roku. Ojciec Święty przejeżdża Krakowskim Przedmieściem.
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA