Zdjęcie

Sygnatura: OK_1700_0003_0007_114
17.06.1983, Warszawa, Polska.
Druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dniach 16-23 czerwca 1983 roku. Stadion Dziesięciolecia podczas mszy świętej sprawowanej przez Ojca Świętego.
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA