Zdjęcie

Sygnatura: OK_1700_0005_0003_002
Około 1966, Gdańsk, Polska.
Stocznia Gdańska (od 15.04.1967 Stocznia Gdańska im. Lenina). Budowa statku na jednej ze stoczniowych pochylni.
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA.